k.ú.: 688169 - Opatov u Lubů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554634 - Luby NUTS5 CZ0411554634
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 649030
zahrada 29 30444
ovoc. sad 1 2805
travní p. mez, stráň 14 58628
travní p. 203 4381676
lesní poz les(ne hospodář) 20 70629
lesní poz ostat.komunikace 1 17724
lesní poz 51 5407694
vodní pl. nádrž přírodní 3 5293
vodní pl. nádrž umělá 2 1592
vodní pl. tok přirozený 2 9409
vodní pl. tok umělý 9 32132
vodní pl. zamokřená pl. 5 23026
zast. pl. společný dvůr 2 437
zast. pl. zbořeniště 2 88
zast. pl. 64 26906
ostat.pl. jiná plocha 44 72344
ostat.pl. manipulační pl. 10 54440
ostat.pl. neplodná půda 35 50769
ostat.pl. ostat.komunikace 43 94804
ostat.pl. silnice 8 64959
Celkem KN 556 11054829
Par. DKM 556 11054829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 63
LV 60
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.10.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 10.10.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.