k.ú.: 688193 - Luby II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554634 - Luby NUTS5 CZ0411554634
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 12247
zahrada 2 3878
travní p. mez, stráň 9 36517
travní p. 19 166597
lesní poz 18 2568239
vodní pl. tok umělý 1 4285
zast. pl. 10 1663
ostat.pl. jiná plocha 13 12502
ostat.pl. manipulační pl. 3 15171
ostat.pl. neplodná půda 2 2448
ostat.pl. ostat.komunikace 6 11484
ostat.pl. silnice 1 24994
ostat.pl. zeleň 2 3581
Celkem KN 89 2863606
Par. DKM 89 2863606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 10
LV 18
spoluvlastník 25

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 16.12.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.