k.ú.: 688223 - Horní Maxov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563692 - Lučany nad Nisou NUTS5 CZ0512563692
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1374
zahrada 45 34839
travní p. 358 1242280
lesní poz les(ne hospodář) 2 9066
lesní poz 79 734711
vodní pl. nádrž umělá 4 4344
vodní pl. tok přirozený 1 342
zast. pl. společný dvůr 2 290
zast. pl. zbořeniště 19 2644
zast. pl. 232 41775
ostat.pl. jiná plocha 19 6521
ostat.pl. manipulační pl. 16 37086
ostat.pl. neplodná půda 129 413822
ostat.pl. ostat.komunikace 70 70566
ostat.pl. pohřeb. 1 3408
ostat.pl. silnice 11 36755
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1917
ostat.pl. zeleň 4 2369
Celkem KN 996 2644109
Par. DKM 996 2644109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 90
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 11
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 229
LV 257
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 22.06.1998 1:1000 01.05.1998 *) Od -ověř TO. Nové mapování rozpracovaného ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 22.06.1998 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 06:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.