k.ú.: 688240 - Jindřichov nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563692 - Lučany nad Nisou NUTS5 CZ0512563692
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 9020
zahrada 68 43185
travní p. 259 406663
lesní poz 66 376798
vodní pl. nádrž umělá 4 2475
vodní pl. tok přirozený 3 436
vodní pl. zamokřená pl. 1 825
zast. pl. zbořeniště 11 1451
zast. pl. 123 19952
ostat.pl. jiná plocha 17 5419
ostat.pl. manipulační pl. 4 1231
ostat.pl. neplodná půda 26 31626
ostat.pl. ostat.komunikace 36 15886
ostat.pl. pohřeb. 2 1880
ostat.pl. silnice 3 21617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4537
ostat.pl. zeleň 6 2334
Celkem KN 634 945335
Par. DKM 634 945335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 4
Celkem BUD 118
LV 149
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 15.06.2000 1:1000 15.06.2000 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:1000 01.09.1985 15.06.2000 Od -podle údajů KP. ZMVM Lučany, měř. 1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1824 01.09.1985 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 20:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.