k.ú.: 688282 - Lučice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569062 - Lučice NUTS5 CZ0631569062
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 845 4532208
zahrada mez, stráň 4 1979
zahrada 356 305920
travní p. mez, stráň 3 2989
travní p. 500 910583
lesní poz les(ne hospodář) 3 1010
lesní poz 218 2141211
vodní pl. rybník 17 47164
vodní pl. tok přirozený 8 9369
vodní pl. tok umělý 55 20084
zast. pl. společný dvůr 1 112
zast. pl. zbořeniště 3 1215
zast. pl. 388 127845
ostat.pl. jiná plocha 117 56337
ostat.pl. manipulační pl. 36 34427
ostat.pl. mez, stráň 1 397
ostat.pl. neplodná půda 83 40646
ostat.pl. ostat.komunikace 151 120342
ostat.pl. pohřeb. 2 3919
ostat.pl. silnice 13 131532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11163
Celkem KN 2806 8500452
Par. KMD 2806 8500452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 239
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 17
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 1
Celkem BUD 368
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 535
spoluvlastník 880

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1838 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 22:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.