k.ú.: 688312 - Lučina u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541532 - Milíře NUTS5 CZ0327541532
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 1029800
zahrada 2 2635
travní p. 46 508519
lesní poz 8 32475
vodní pl. nádrž umělá 3 4597
vodní pl. tok přirozený 6 11352
vodní pl. tok umělý 4 5499
zast. pl. 1 97
ostat.pl. jiná plocha 24 74642
ostat.pl. manipulační pl. 1 2613
ostat.pl. neplodná půda 16 83047
ostat.pl. ostat.komunikace 24 20856
ostat.pl. pohřeb. 2 4368
ostat.pl. silnice 3 12480
Celkem KN 157 1792980
Par. KMD 157 1792980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
Celkem BUD 1
LV 10
spoluvlastník 15

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.05.2014
S-SK GS 1:2880 1824 13.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 06:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.