k.ú.: 688363 - Kocurovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598399 - Lučina NUTS5 CZ0802598399
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 899492
zahrada 78 60512
travní p. 20 23653
lesní poz 26 58334
vodní pl. rybník 8 23760
vodní pl. tok přirozený 3 4256
vodní pl. zamokřená pl. 4 4345
zast. pl. zbořeniště 3 785
zast. pl. 81 25696
ostat.pl. jiná plocha 30 35223
ostat.pl. manipulační pl. 3 829
ostat.pl. neplodná půda 20 25610
ostat.pl. ostat.komunikace 81 42755
Celkem KN 519 1205250
Par. KMD 519 1205250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 63
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 81
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 136
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2015
KM-D 1:2000 08.09.2000 28.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 16:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.