k.ú.: 688380 - Arnultovice u Lučního Chvojna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 914589
zahrada 44 27709
travní p. mez, stráň 1 467
travní p. 98 1772276
lesní poz les(ne hospodář) 21 381363
vodní pl. nádrž přírodní 2 1112
vodní pl. tok přirozený 3 13630
vodní pl. tok umělý 4 1500
vodní pl. zamokřená pl. 7 18472
zast. pl. zbořeniště 4 3281
zast. pl. 59 25113
ostat.pl. jiná plocha 48 100732
ostat.pl. manipulační pl. 8 34704
ostat.pl. neplodná půda 77 254767
ostat.pl. ostat.komunikace 24 52595
ostat.pl. pohřeb. 1 744
ostat.pl. silnice 10 55941
ostat.pl. zeleň 7 3331
Celkem KN 430 3662326
Par. DKM 430 3662326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 55
LV 78
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 02.10.2019 jen intravilán
DKM-KPÚ 21.08.2006 1:1000 21.08.2006 *) jen extravilán
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 17:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.