k.ú.: 688401 - Mnichov u Lučního Chvojna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 555223 - Velké Chvojno NUTS5 CZ0427555223
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 76360
zahrada 27 32359
travní p. 132 1683113
lesní poz 3 13947
vodní pl. nádrž přírodní 1 442
vodní pl. rybník 1 1631
vodní pl. tok přirozený 6 7926
zast. pl. zbořeniště 2 123
zast. pl. 21 10029
ostat.pl. jiná plocha 13 4049
ostat.pl. manipulační pl. 1 35
ostat.pl. neplodná půda 38 81479
ostat.pl. ostat.komunikace 20 18304
ostat.pl. silnice 4 35428
ostat.pl. zeleň 1 723
Celkem KN 277 1965948
Par. DKM 277 1965948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 21
LV 37
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 17:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.