k.ú.: 688444 - Ludkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585441 - Ludkovice NUTS5 CZ0724585441
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 593 2259259
zahrada 186 163896
ovoc. sad 5 18818
travní p. mez, stráň 2 915
travní p. 903 2440913
lesní poz 624 6014348
vodní pl. nádrž umělá 2 119521
vodní pl. tok přirozený 53 92586
zast. pl. zbořeniště 3 526
zast. pl. 400 153104
ostat.pl. jiná plocha 117 64250
ostat.pl. manipulační pl. 15 47845
ostat.pl. neplodná půda 201 157440
ostat.pl. ostat.komunikace 259 172169
ostat.pl. pohřeb. 2 2483
ostat.pl. silnice 162 156018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 478
ostat.pl. zeleň 4 659
Celkem KN 3532 11865228
Par. KMD 3532 11865228
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 242
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 28
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 387
byt.z. byt 2
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 7
LV 569
spoluvlastník 944

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 18:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.