k.ú.: 688461 - Ludmírov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589705 - Ludmírov NUTS5 CZ0713589705
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 771 3095863
zahrada 211 117421
travní p. 845 835831
lesní poz les s budovou 3 48
lesní poz 368 3164460
vodní pl. nádrž umělá 7 2353
vodní pl. tok přirozený 63 15005
zast. pl. zbořeniště 10 2335
zast. pl. 181 53330
ostat.pl. jiná plocha 70 89199
ostat.pl. manipulační pl. 6 7921
ostat.pl. neplodná půda 106 60347
ostat.pl. ostat.komunikace 140 105698
ostat.pl. silnice 55 39883
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4005
ostat.pl. zeleň 6 693
Celkem KN 2843 7594392
Par. KMD 2843 7594392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 170
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 288
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK ŠS 1834 30.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.