k.ú.: 688495 - Ludslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588725 - Ludslavice NUTS5 CZ0721588725
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 4862158
zahrada 185 147386
ovoc. sad 29 62815
travní p. 32 157331
lesní poz 24 145847
vodní pl. nádrž umělá 1 974
vodní pl. tok přirozený 38 38207
vodní pl. tok umělý 1 183
vodní pl. zamokřená pl. 1 78
zast. pl. zbořeniště 4 309
zast. pl. 267 108263
ostat.pl. jiná plocha 92 30078
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 218
ostat.pl. manipulační pl. 15 23710
ostat.pl. neplodná půda 24 17708
ostat.pl. ostat.komunikace 125 147947
ostat.pl. pohřeb. 1 3028
ostat.pl. silnice 17 45520
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18308
ostat.pl. zeleň 71 40674
Celkem KN 1337 5850742
Par. DKM 43 224067
Par. KMD 1294 5626675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 150
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 258
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 317
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.03.2020
KMD 1:1000 14.05.2009
S-SK ŠD 1:2500 1898 14.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1898


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 09:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.