k.ú.: 688517 - Ludvíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 546496 - Ludvíkovice NUTS5 CZ0421546496
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 1271341
zahrada 290 307029
travní p. 312 1168029
lesní poz 60 6172720
vodní pl. nádrž přírodní 3 19101
vodní pl. tok přirozený 6 10263
zast. pl. společný dvůr 2 320
zast. pl. zbořeniště 3 124
zast. pl. 403 84262
ostat.pl. jiná plocha 57 21776
ostat.pl. manipulační pl. 17 24815
ostat.pl. neplodná půda 52 128471
ostat.pl. ostat.komunikace 140 157395
ostat.pl. pohřeb. 1 3181
ostat.pl. silnice 24 45920
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 62779
ostat.pl. zeleň 5 991
Celkem KN 1472 9478517
Par. DKM 1472 9478517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 280
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 8
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 397
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 427
spoluvlastník 553

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.04.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 10:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.