k.ú.: 688550 - Luh nad Svatavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 511587 - Josefov NUTS5 CZ0413511587
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 735812
zahrada 115 71990
ovoc. sad 5 97977
travní p. 151 1364540
lesní poz les(ne hospodář) 12 1146384
lesní poz 35 787055
vodní pl. nádrž umělá 7 17409
vodní pl. rybník 1 15743
vodní pl. tok přirozený 7 128792
vodní pl. zamokřená pl. 1 11805
zast. pl. zbořeniště 2 5020
zast. pl. 161 52836
ostat.pl. dráha 4 73685
ostat.pl. jiná plocha 33 15050
ostat.pl. manipulační pl. 8 8997
ostat.pl. neplodná půda 31 64764
ostat.pl. ostat.komunikace 50 119784
ostat.pl. silnice 3 32506
ostat.pl. zeleň 2 4819
Celkem KN 661 4754968
Par. DKM 661 4754968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 157
LV 204
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.07.2017 1:1000 28.08.2017 *)
DKM 1:1000 29.10.2008
FÚO 1:2000 01.01.1973 29.10.2008
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1973


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 15:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.