k.ú.: 688584 - Luhov u Mimoně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561444 - Brniště NUTS5 CZ0511561444
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2675208
zahrada 47 66448
travní p. 178 666810
lesní poz 48 1915777
vodní pl. nádrž umělá 5 1563
vodní pl. rybník 1 49059
vodní pl. tok přirozený 1 960
vodní pl. tok umělý 20 22250
vodní pl. zamokřená pl. 35 71859
zast. pl. společný dvůr 1 1435
zast. pl. zbořeniště 10 1952
zast. pl. 118 208902
ostat.pl. dráha 13 80102
ostat.pl. jiná plocha 43 264941
ostat.pl. manipulační pl. 55 136582
ostat.pl. neplodná půda 161 153093
ostat.pl. ostat.komunikace 76 68811
ostat.pl. silnice 6 96839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3569
ostat.pl. zeleň 2 2440
Celkem KN 1028 6488600
Par. KMD 1028 6488600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 112
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 142
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 13.12.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.