k.ú.: 688622 - Luka u Verušiček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555711 - Verušičky NUTS5 CZ0412555711
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 1436598
zahrada 51 78821
travní p. 166 1558916
lesní poz les(ne hospodář) 27 196582
vodní pl. nádrž umělá 2 2759
vodní pl. rybník 2 33609
vodní pl. tok přirozený 1 518
vodní pl. tok umělý 7 12446
zast. pl. společný dvůr 1 96
zast. pl. zbořeniště 17 5366
zast. pl. 62 23678
ostat.pl. jiná plocha 57 90788
ostat.pl. manipulační pl. 26 30494
ostat.pl. neplodná půda 82 92244
ostat.pl. ostat.komunikace 60 55877
ostat.pl. pohřeb. 2 8387
ostat.pl. silnice 10 50705
ostat.pl. zeleň 9 607
Celkem KN 635 3678491
Par. KMD 635 3678491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 58
LV 63
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 04.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 09:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.