k.ú.: 688631 - Velký Hlavákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555690 - Valeč NUTS5 CZ0412555690
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 2526340
zahrada 17 4372
ovoc. sad 4 13602
travní p. 137 1666106
lesní poz les(ne hospodář) 33 308235
lesní poz 7 13196
vodní pl. nádrž umělá 3 5420
vodní pl. tok přirozený 2 2526
vodní pl. tok umělý 1 6193
vodní pl. zamokřená pl. 1 396
zast. pl. zbořeniště 3 2156
zast. pl. 23 21826
ostat.pl. jiná plocha 35 79866
ostat.pl. manipulační pl. 11 19338
ostat.pl. neplodná půda 82 62922
ostat.pl. ostat.komunikace 49 72904
ostat.pl. silnice 8 46873
ostat.pl. zeleň 1 22
Celkem KN 488 4852293
Par. KMD 488 4852293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 22
LV 29
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.