k.ú.: 688649 - Luka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 514161 - Luka NUTS5 CZ0511514161
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 2556805
zahrada 60 47787
ovoc. sad 1 3038
travní p. 117 411623
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz ostat.komunikace 3 2222
lesní poz 117 1100179
vodní pl. nádrž umělá 1 1730
zast. pl. zbořeniště 12 2422
zast. pl. 76 51724
ostat.pl. dráha 1 6100
ostat.pl. jiná plocha 21 8214
ostat.pl. manipulační pl. 46 40123
ostat.pl. neplodná půda 137 171209
ostat.pl. ostat.komunikace 104 107723
ostat.pl. silnice 13 36808
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11819
Celkem KN 900 4559560
GP 41 150815
Celkem ZE 41 150815
Par. KMD 900 4559560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 77
LV 98
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2015
S-SK GS 1:2880 1843 31.07.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 13:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.