k.ú.: 688681 - Luká - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503622 - Luká NUTS5 CZ0712503622
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 995 4477188
zahrada 218 119251
travní p. 172 171129
lesní poz 331 2280854
vodní pl. nádrž umělá 3 2206
vodní pl. tok přirozený 16 9696
vodní pl. tok umělý 12 4748
vodní pl. zamokřená pl. 6 2155
zast. pl. zbořeniště 4 891
zast. pl. 263 85250
ostat.pl. jiná plocha 38 22093
ostat.pl. manipulační pl. 48 62520
ostat.pl. neplodná půda 33 16122
ostat.pl. ostat.komunikace 105 82187
ostat.pl. pohřeb. 1 2562
ostat.pl. silnice 158 80028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11674
ostat.pl. zeleň 2 2280
Celkem KN 2409 7432834
Par. KMD 2409 7432834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 170
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 254
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 6
Celkem JED 27
LV 355
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2016
KM-D 1:2000 31.08.2000 13.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 01:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.