k.ú.: 688771 - Lukavec u Pacova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548332 - Lukavec NUTS5 CZ0633548332
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 5905100
zahrada 270 178149
travní p. 329 1509623
lesní poz 201 1961581
vodní pl. nádrž umělá 5 7556
vodní pl. rybník 14 183845
vodní pl. tok přirozený 15 13646
vodní pl. tok umělý 35 22960
zast. pl. společný dvůr 71 12065
zast. pl. zbořeniště 15 3667
zast. pl. 525 196062
ostat.pl. jiná plocha 130 65552
ostat.pl. manipulační pl. 114 143805
ostat.pl. neplodná půda 85 39750
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 57
ostat.pl. ostat.komunikace 183 128131
ostat.pl. pohřeb. 2 8315
ostat.pl. silnice 52 132485
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 24210
ostat.pl. zeleň 17 105999
Celkem KN 2455 10642558
EN 1 833
PK 2289 7514412
GP 49 227967
Celkem ZE 2339 7743212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 166
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 144
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 488
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 4
Celkem JED 53
LV 568
spoluvlastník 871

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 20.05.2022 03:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.