k.ú.: 688789 - Týmova Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548332 - Lukavec NUTS5 CZ0633548332
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 1307507
zahrada 37 19180
travní p. 131 842736
lesní poz ostat.komunikace 1 1397
lesní poz 72 4014406
vodní pl. nádrž umělá 5 3006
vodní pl. rybník 1 1754
vodní pl. tok umělý 15 6838
vodní pl. zamokřená pl. 1 90
zast. pl. zbořeniště 2 284
zast. pl. 46 26649
ostat.pl. jiná plocha 29 28489
ostat.pl. manipulační pl. 33 26560
ostat.pl. neplodná půda 37 31765
ostat.pl. ostat.komunikace 57 121740
ostat.pl. silnice 16 49717
Celkem KN 576 6482118
Par. DKM 420 6379713
Par. KMD 156 102405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 45
LV 85
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.08.2015
S-SK GS 1:2880 1838 17.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 17.05.2022 00:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.