k.ú.: 688797 - Lukavec u Lovosic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565237 - Lukavec NUTS5 CZ0423565237
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 2691161
zahrada 119 61185
ovoc. sad 2 9370
travní p. 73 163613
vodní pl. nádrž umělá 1 212
vodní pl. rybník 1 1275
vodní pl. tok přirozený 9 6399
zast. pl. společný dvůr 1 85
zast. pl. zbořeniště 4 770
zast. pl. 169 63214
ostat.pl. dráha 12 49481
ostat.pl. dálnice 39 58510
ostat.pl. jiná plocha 18 14430
ostat.pl. manipulační pl. 16 55543
ostat.pl. neplodná půda 57 57458
ostat.pl. ostat.komunikace 42 48051
ostat.pl. pohřeb. 2 1862
ostat.pl. silnice 32 55567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13798
ostat.pl. zeleň 7 1275
Celkem KN 838 3353259
Par. DKM 838 3353259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 168
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 184
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 03.06.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1990 03.06.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.