k.ú.: 688827 - Dobeš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573141 - Lukavec u Hořic NUTS5 CZ0522573141
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 432383
zahrada 36 29587
ovoc. sad 3 10494
travní p. 113 276813
lesní poz 30 1059426
vodní pl. nádrž umělá 1 788
vodní pl. tok přirozený 7 1566
vodní pl. tok umělý 3 892
vodní pl. zamokřená pl. 1 284
zast. pl. zbořeniště 1 29
zast. pl. 32 12243
ostat.pl. jiná plocha 4 767
ostat.pl. manipulační pl. 6 6395
ostat.pl. neplodná půda 7 3041
ostat.pl. ostat.komunikace 35 34253
ostat.pl. silnice 1 11451
Celkem KN 375 1880412
Par. DKM 2 1499
Par. KMD 373 1878913
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 32
LV 61
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 27.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 10:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.