k.ú.: 688835 - Lukavec u Hořic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573141 - Lukavec u Hořic NUTS5 CZ0522573141
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 882905
zahrada 171 126388
ovoc. sad 11 22902
travní p. 554 1074999
lesní poz les(ne hospodář) 13 46024
lesní poz 76 1807787
vodní pl. nádrž přírodní 9 3612
vodní pl. rybník 2 66869
vodní pl. tok přirozený 137 27054
vodní pl. zamokřená pl. 8 1708
zast. pl. společný dvůr 2 1605
zast. pl. zbořeniště 1 194
zast. pl. 187 55554
ostat.pl. dráha 1 61
ostat.pl. jiná plocha 29 31270
ostat.pl. manipulační pl. 20 18206
ostat.pl. neplodná půda 37 17926
ostat.pl. ostat.komunikace 114 82722
ostat.pl. silnice 18 25855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 220
ostat.pl. zeleň 2 2743
Celkem KN 1632 4296604
Par. KMD 1632 4296604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 186
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 268
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2015
S-SK GS 1:2880 1841 01.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 02:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.