k.ú.: 688851 - Lukavice u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576492 - Lukavice NUTS5 CZ0524576492
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 5064204
zahrada 415 357240
ovoc. sad 1 353
travní p. školka 2 3179
travní p. 416 2840732
lesní poz les(ne hospodář) 1 1229
lesní poz školka 4 11900
lesní poz 299 1612166
vodní pl. nádrž přírodní 1 14
vodní pl. nádrž umělá 9 14560
vodní pl. rybník 1 627
vodní pl. tok přirozený 24 50461
vodní pl. tok umělý 7 7789
vodní pl. zamokřená pl. 3 6389
zast. pl. společný dvůr 3 769
zast. pl. zbořeniště 9 4487
zast. pl. 376 170690
ostat.pl. jiná plocha 144 180499
ostat.pl. manipulační pl. 14 8061
ostat.pl. neplodná půda 174 165042
ostat.pl. ostat.komunikace 275 351238
ostat.pl. pohřeb. 1 2219
ostat.pl. silnice 21 44771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9528
ostat.pl. zeleň 7 9346
Celkem KN 2415 10917493
Par. DKM 1012 9868797
Par. KMD 1403 1048696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 48
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 364
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 444
spoluvlastník 647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 28.11.2008 1:1000 05.12.2008 *)
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 22:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.