k.ú.: 688924 - Výsonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571768 - Lukavice NUTS5 CZ0531571768
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 837743
zahrada 64 46758
ovoc. sad 7 21681
travní p. 72 272887
lesní poz les s budovou 29 4083
lesní poz 66 1125365
vodní pl. nádrž přírodní 3 817
vodní pl. nádrž umělá 2 839
vodní pl. rybník 3 60194
vodní pl. tok přirozený 7 30819
vodní pl. zamokřená pl. 1 370
zast. pl. zbořeniště 1 68
zast. pl. 76 34483
ostat.pl. jiná plocha 11 16062
ostat.pl. manipulační pl. 9 6406
ostat.pl. neplodná půda 14 12265
ostat.pl. ostat.komunikace 38 56523
ostat.pl. silnice 16 58121
Celkem KN 502 2585484
Par. DKM 174 1262556
Par. KMD 328 1322928
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 35
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 96
LV 126
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.05.2022 23:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.