k.ú.: 688959 - Lukov u Bíliny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 546909 - Lukov NUTS5 CZ0426546909
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 435268
zahrada 85 74570
ovoc. sad 4 12308
travní p. 136 930256
lesní poz 49 4639181
vodní pl. nádrž umělá 1 1261
zast. pl. 88 22714
ostat.pl. jiná plocha 16 17029
ostat.pl. manipulační pl. 4 5942
ostat.pl. neplodná půda 49 49125
ostat.pl. ostat.komunikace 56 48455
ostat.pl. silnice 5 34368
Celkem KN 528 6270477
Par. DKM 193 120681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 88
LV 98
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.05.2016
S-SK GS 1:2880 1843


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 20.05.2022 20:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.