k.ú.: 688967 - Štěpánov u Lukova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 546909 - Lukov NUTS5 CZ0426546909
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 34610
zahrada 56 38846
travní p. 122 618614
lesní poz 76 2525772
vodní pl. nádrž umělá 2 2486
vodní pl. tok přirozený 3 36260
vodní pl. zamokřená pl. 1 338
zast. pl. 71 16012
ostat.pl. jiná plocha 25 9083
ostat.pl. neplodná půda 104 48353
ostat.pl. ostat.komunikace 32 20325
ostat.pl. silnice 5 13694
Celkem KN 506 3364393
PK 17 5005
Celkem ZE 17 5005
Par. DKM 136 55307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 69
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 70
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.2016
S-SK GS 1:2880 1843


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 26.05.2022 12:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.