k.ú.: 688983 - Lukov u Moravských Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550566 - Lukov NUTS5 CZ0634550566
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 10049
orná půda 786 6259731
zahrada 203 155749
ovoc. sad 1 5227
travní p. 207 373223
lesní poz 34 1362447
vodní pl. nádrž umělá 1 2371
vodní pl. rybník 1 1431
vodní pl. tok přirozený 140 42552
vodní pl. tok umělý 26 4372
vodní pl. zamokřená pl. 1 1092
zast. pl. zbořeniště 1 93
zast. pl. 266 101305
ostat.pl. dráha 1 71900
ostat.pl. jiná plocha 123 119568
ostat.pl. manipulační pl. 12 14276
ostat.pl. mez, stráň 8 2697
ostat.pl. neplodná půda 7 6743
ostat.pl. ostat.komunikace 149 117923
ostat.pl. pohřeb. 1 1800
ostat.pl. silnice 15 57799
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2002
ostat.pl. zeleň 1 126
Celkem KN 1989 8714476
Par. DKM 1 1802
Par. KMD 1988 8712674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 148
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 252
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 365
spoluvlastník 669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 10:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.