k.ú.: 688991 - Lukov nad Dyjí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594393 - Lukov NUTS5 CZ0647594393
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 5974131
zahrada 106 79481
travní p. 125 667267
lesní poz les(ne hospodář) 109 6849431
lesní poz 2 10990
vodní pl. nádrž umělá 1 1947
vodní pl. tok přirozený 26 195240
vodní pl. tok umělý 1 811
zast. pl. společný dvůr 2 1013
zast. pl. zbořeniště 3 2381
zast. pl. 173 92568
ostat.pl. jiná plocha 69 71129
ostat.pl. manipulační pl. 8 9933
ostat.pl. neplodná půda 35 41592
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 100
ostat.pl. ostat.komunikace 137 185312
ostat.pl. pohřeb. 1 896
ostat.pl. silnice 10 82354
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11913
ostat.pl. zeleň 19 6419
Celkem KN 930 14284908
GP 475 5752650
Celkem ZE 475 5752650
Par. DKM 731 8087841
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 171
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 201
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.03.2009 část k.ú. převodem
ZMVM 1:5000 01.07.1986 část extravilánu
ZMVM 1:2000 01.07.1986 intravilán + část extravilánu


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.