k.ú.: 689025 - Luková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580635 - Luková NUTS5 CZ0534580635
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 298 8801985
zahrada 340 501905
travní p. 299 1763408
lesní poz 58 610596
vodní pl. nádrž umělá 1 3388
vodní pl. tok přirozený 33 142468
vodní pl. tok umělý 4 8961
vodní pl. zamokřená pl. 1 11019
zast. pl. společný dvůr 4 3714
zast. pl. zbořeniště 1 59
zast. pl. 322 147887
ostat.pl. dráha 3 119992
ostat.pl. jiná plocha 132 92194
ostat.pl. manipulační pl. 53 95391
ostat.pl. neplodná půda 13 7781
ostat.pl. ostat.komunikace 200 306347
ostat.pl. pohřeb. 1 2176
ostat.pl. silnice 30 82255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15319
ostat.pl. zeleň 50 66749
Celkem KN 1846 12783594
Par. DKM 1846 12783594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 116
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 76
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 296
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 414
spoluvlastník 692

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2021
DKM-KPÚ 1:1000 28.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 12.11.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.05.2022 18:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.