k.ú.: 689033 - Luková u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512800 - Brodek u Přerova NUTS5 CZ0714512800
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 1638985
zahrada 96 59075
travní p. 9 15659
vodní pl. nádrž umělá 1 1034
vodní pl. tok přirozený 3 4135
zast. pl. zbořeniště 3 373
zast. pl. 101 36736
ostat.pl. dráha 4 12967
ostat.pl. jiná plocha 23 3881
ostat.pl. manipulační pl. 14 18558
ostat.pl. neplodná půda 1 355
ostat.pl. ostat.komunikace 44 50117
ostat.pl. silnice 5 17234
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2038
Celkem KN 524 1861147
Par. KMD 524 1861147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 71
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 100
LV 143
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2009
S-SK ŠD 1:2500 1923 19.11.2009 agrární operace, 1:1250 - příložná mapa
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1923


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 00:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.