k.ú.: 689041 - Lukovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583324 - Lukovany NUTS5 CZ0643583324
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 416 4648144
zahrada 289 226385
travní p. 59 237546
lesní poz 449 3466925
vodní pl. nádrž umělá 1 6354
vodní pl. tok přirozený 4 44581
vodní pl. tok umělý 1 521
zast. pl. společný dvůr 5 2844
zast. pl. 320 132770
ostat.pl. jiná plocha 52 32987
ostat.pl. manipulační pl. 11 6979
ostat.pl. neplodná půda 27 35485
ostat.pl. ostat.komunikace 94 189160
ostat.pl. pohřeb. 1 2024
ostat.pl. silnice 1 17837
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18883
ostat.pl. zeleň 5 1348
Celkem KN 1738 9070773
Par. DKM 1738 9070773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 251
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 313
LV 446
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 20.06.2002
DKM-KPÚ 22.06.1999 1:2000 22.06.1999 *)
ZMVM 1:2000 01.01.1991 19.06.2002
THM-V 1:2000 31.12.1969 19.06.2002
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 04:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.