k.ú.: 689050 - Lukoveček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 557145 - Lukoveček NUTS5 CZ0724557145
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1187 4661346
zahrada 251 189228
ovoc. sad 12 41990
travní p. 263 336604
lesní poz les s budovou 1 58
lesní poz 223 16824963
vodní pl. tok přirozený 237 113832
vodní pl. zamokřená pl. 64 20106
zast. pl. společný dvůr 5 1944
zast. pl. zbořeniště 7 1452
zast. pl. 279 96516
ostat.pl. jiná plocha 127 44910
ostat.pl. manipulační pl. 68 54129
ostat.pl. neplodná půda 107 34224
ostat.pl. ostat.komunikace 351 211413
ostat.pl. silnice 40 43423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 20966
ostat.pl. zeleň 1 19
Celkem KN 3244 22697123
Par. KMD 3244 22697123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 159
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 270
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 530
spoluvlastník 2216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 29.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 09:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.