k.ú.: 689076 - Lukovna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575640 - Sezemice NUTS5 CZ0532575640
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 1475578
zahrada 58 38486
travní p. 74 543217
lesní poz 16 18103
vodní pl. tok přirozený 1 3462
vodní pl. tok umělý 31 7735
vodní pl. zamokřená pl. 3 1869
zast. pl. společný dvůr 1 683
zast. pl. 59 30834
ostat.pl. jiná plocha 11 5705
ostat.pl. manipulační pl. 24 13100
ostat.pl. neplodná půda 4 2716
ostat.pl. ostat.komunikace 57 25075
ostat.pl. silnice 4 30458
ostat.pl. zeleň 21 19704
Celkem KN 548 2216725
Par. DKM 548 2216725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 53
LV 91
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2000
ZMVM 1:2000 16.12.1990 05.04.2000
S-SK GS 1:2880 1839 16.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 04:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.