k.ú.: 689092 - Lupenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576506 - Lupenice NUTS5 CZ0524576506
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 2826915
zahrada 219 291546
travní p. mez, stráň 1 194
travní p. 185 788409
lesní poz 26 127456
vodní pl. nádrž umělá 1 1650
vodní pl. tok přirozený 33 19048
zast. pl. zbořeniště 1 124
zast. pl. 166 88499
ostat.pl. jiná plocha 41 22565
ostat.pl. manipulační pl. 17 50521
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 67
ostat.pl. ostat.komunikace 80 136502
ostat.pl. silnice 5 52583
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5765
ostat.pl. zeleň 3 4260
Celkem KN 917 4416104
Par. DKM 419 3943387
Par. KMD 498 472717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 95
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 163
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 224
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.07.2015
KMD 1:1000 20.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 29.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 01:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.