k.ú.: 689131 - Lutonina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585483 - Lutonina NUTS5 CZ0724585483
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 196890
zahrada 132 61224
ovoc. sad 4 13682
travní p. 577 2818108
lesní poz ostat.komunikace 16 25439
lesní poz 356 2327791
vodní pl. tok přirozený 39 59912
vodní pl. tok umělý 1 4364
vodní pl. zamokřená pl. 2 369
zast. pl. zbořeniště 24 3501
zast. pl. 229 67653
ostat.pl. jiná plocha 111 79718
ostat.pl. manipulační pl. 14 30945
ostat.pl. neplodná půda 81 134253
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 250
ostat.pl. ostat.komunikace 259 180736
ostat.pl. pohřeb. 2 7139
ostat.pl. silnice 13 31167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9234
ostat.pl. zeleň 32 57880
Celkem KN 1982 6110255
Par. DKM 1193 5733993
Par. KMD 789 376262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 137
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 222
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 371
spoluvlastník 569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 31.05.2010 1:1000 30.06.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 20.05.2022 02:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.