k.ú.: 689203 - Zelené - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558028 - Lužany NUTS5 CZ0324558028
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1438040
zahrada 65 60340
travní p. 175 378120
lesní poz 43 748316
vodní pl. nádrž umělá 2 941
vodní pl. tok přirozený 13 1777
vodní pl. tok umělý 54 7816
zast. pl. zbořeniště 3 461
zast. pl. 83 42432
ostat.pl. jiná plocha 116 72907
ostat.pl. manipulační pl. 22 12590
ostat.pl. neplodná půda 4 1209
ostat.pl. ostat.komunikace 35 36571
ostat.pl. silnice 3 31034
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1598
ostat.pl. zeleň 7 290
Celkem KN 965 2834442
Par. DKM 965 2834442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 75
LV 126
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1998
S-SK GS 1:2880 1837 30.06.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 06:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.