k.ú.: 689262 - Zdislav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 439548
zahrada 68 54647
travní p. mez, stráň 2 543
travní p. 56 288329
lesní poz 19 2224847
vodní pl. tok přirozený 7 23477
zast. pl. společný dvůr 1 33
zast. pl. 79 19218
ostat.pl. jiná plocha 19 6973
ostat.pl. neplodná půda 5 2494
ostat.pl. ostat.komunikace 52 38281
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 2588
ostat.pl. zeleň 1 1237
Celkem KN 392 3102215
Par. KMD 392 3102215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 75
LV 101
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.