k.ú.: 689271 - Lužec nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570362 - Lužec nad Cidlinou NUTS5 CZ0521570362
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 774 9434612
zahrada 324 197419
ovoc. sad 1 21604
travní p. 104 343055
lesní poz ostat.komunikace 2 483
lesní poz 46 586148
vodní pl. nádrž přírodní 4 2708
vodní pl. rybník 26 123084
vodní pl. tok přirozený 42 82127
vodní pl. tok umělý 4 394
vodní pl. zamokřená pl. 17 18734
zast. pl. společný dvůr 5 2731
zast. pl. zbořeniště 4 1712
zast. pl. 385 204617
ostat.pl. jiná plocha 87 69271
ostat.pl. manipulační pl. 111 96857
ostat.pl. neplodná půda 3 817
ostat.pl. ostat.komunikace 129 251619
ostat.pl. pohřeb. 3 4543
ostat.pl. silnice 44 93804
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 29880
ostat.pl. zeleň 78 159068
Celkem KN 2209 11725287
Par. DKM 1000 10057254
Par. KMD 1209 1668033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 199
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jiná st. 2
Celkem BUD 363
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 509
spoluvlastník 878

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.01.2020
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.05.2022 03:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.