k.ú.: 689301 - Luženice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553891 - Luženičky NUTS5 CZ0321553891
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 606
orná půda 255 2085549
zahrada 57 46855
travní p. mez, stráň 11 9951
travní p. 163 327552
lesní poz 87 457760
vodní pl. nádrž umělá 3 3534
vodní pl. tok umělý 38 10596
zast. pl. zbořeniště 1 330
zast. pl. 99 39552
ostat.pl. jiná plocha 46 15575
ostat.pl. manipulační pl. 6 12481
ostat.pl. neplodná půda 1 56
ostat.pl. ostat.komunikace 89 48337
ostat.pl. silnice 12 56881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5526
Celkem KN 873 3121141
Par. DKM 873 3121141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 62
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 97
LV 140
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.10.2012
THM-G 1:2000 01.04.1961 25.10.2012
THM-V 1:2000 01.04.1961 25.10.2012 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.