k.ú.: 689335 - Svinčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567281 - Lužice NUTS5 CZ0425567281
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 2467078
zahrada 20 16833
travní p. 45 328993
lesní poz 18 123084
vodní pl. tok přirozený 1 6071
zast. pl. zbořeniště 1 83
zast. pl. 64 46702
ostat.pl. jiná plocha 56 53352
ostat.pl. manipulační pl. 3 3385
ostat.pl. mez, stráň 4 16059
ostat.pl. neplodná půda 49 117012
ostat.pl. ostat.komunikace 23 37957
ostat.pl. silnice 10 23818
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1753
Celkem KN 447 3242180
Par. DKM 447 3242180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 60
LV 66
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2003
S-SK GS 1:2880 1900 29.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 10:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.