k.ú.: 689416 - Lužná u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544434 - Lužná NUTS5 CZ0723544434
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 167412
zahrada 406 249559
travní p. mez, stráň 239 386403
travní p. 1175 3719472
lesní poz mez, stráň 2 1161
lesní poz 763 10333125
vodní pl. tok přirozený 28 92597
zast. pl. zbořeniště 7 594
zast. pl. 605 76564
ostat.pl. dráha 3 103876
ostat.pl. jiná plocha 209 58651
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1215
ostat.pl. manipulační pl. 22 29032
ostat.pl. neplodná půda 272 233501
ostat.pl. ostat.komunikace 189 173509
ostat.pl. silnice 63 44170
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6394
ostat.pl. zeleň 7 7949
Celkem KN 4124 15685184
Par. KMD 4124 15685184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 263
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 149
rozestav. 1
Celkem BUD 564
byt.z. byt 8
obč.z. byt 12
Celkem JED 20
LV 759
spoluvlastník 1505

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 09:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.