k.ú.: 689459 - Lužnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 508501 - Lužnice NUTS5 CZ0313508501
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1534 5944936
zahrada 163 104199
travní p. 329 562758
lesní poz les s budovou 1 64
lesní poz 356 3621599
vodní pl. nádrž umělá 16 8403
vodní pl. rybník 16 539108
vodní pl. tok přirozený 14 205543
vodní pl. tok umělý 157 42680
vodní pl. zamokřená pl. 61 107614
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 2 177
zast. pl. 287 115956
ostat.pl. dráha 23 54630
ostat.pl. jiná plocha 311 239869
ostat.pl. manipulační pl. 139 135199
ostat.pl. neplodná půda 223 176361
ostat.pl. ostat.komunikace 304 166554
ostat.pl. silnice 128 86364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7413
ostat.pl. zeleň 145 24676
Celkem KN 4216 12144120
Par. DKM 4216 12144120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 185
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 270
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 409
spoluvlastník 593

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.07.2010
ZMVM 1:2000 15.12.1989 23.07.2010
S-SK GS 1:2880 1827 14.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.