k.ú.: 689475 - Lvová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 561631 - Jablonné v Podještědí NUTS5 CZ0513561631
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51055 - Jablonné v Podještědí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1485886
zahrada 84 82420
ovoc. sad 1 28683
travní p. mez, stráň 2 853
travní p. 247 1813984
lesní poz 80 1714862
vodní pl. nádrž umělá 3 617
vodní pl. rybník 7 67483
vodní pl. tok přirozený 5 8091
vodní pl. tok umělý 10 23953
vodní pl. zamokřená pl. 14 57210
zast. pl. společný dvůr 1 166
zast. pl. zbořeniště 12 10431
zast. pl. 133 40710
ostat.pl. dráha 4 35263
ostat.pl. jiná plocha 20 21677
ostat.pl. manipulační pl. 30 28627
ostat.pl. neplodná půda 46 35459
ostat.pl. ostat.komunikace 119 147605
ostat.pl. pohřeb. 1 149
ostat.pl. silnice 15 51458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1474
ostat.pl. zeleň 42 76436
Celkem KN 921 5733497
Par. DKM 921 5733497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 52
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 132
LV 149
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2004 Od -ověř TO. Na části nového mapování mimo KPÚ.
DKM-KPÚ 08.06.2003 1:1000 31.07.2003 *) Od -ověř TO. Na části KPÚ.
S-SK GS 1:2880 2003 01.10.2006 Od -ověř TO. Na části nez Nového mapování.
S-SK GS 1:2880 1843 31.07.2003 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.