k.ú.: 689653 - Lysec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567485 - Bžany NUTS5 CZ0426567485
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 342630
zahrada 134 99478
travní p. 117 833852
lesní poz 12 479611
vodní pl. tok přirozený 3 68847
vodní pl. zamokřená pl. 1 563
zast. pl. zbořeniště 6 1774
zast. pl. 148 42192
ostat.pl. dráha 12 111149
ostat.pl. jiná plocha 62 116369
ostat.pl. manipulační pl. 10 4106
ostat.pl. neplodná půda 143 574869
ostat.pl. ostat.komunikace 38 110722
ostat.pl. silnice 12 41624
ostat.pl. zeleň 2 455
Celkem KN 735 2828241
Par. DKM 735 2828241
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 144
LV 184
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2011
DKM-KPÚ 25.09.2010 1:1000 27.09.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.04.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.