k.ú.: 689661 - Lysice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582018 - Lysice NUTS5 CZ0641582018
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 543 4513871
zahrada 942 671188
ovoc. sad 106 966721
travní p. 149 365423
lesní poz 107 2739744
vodní pl. nádrž umělá 2 850
vodní pl. rybník 1 12388
vodní pl. tok přirozený 18 49995
vodní pl. tok umělý 7 5139
vodní pl. zamokřená pl. 5 9868
zast. pl. zbořeniště 3 307
zast. pl. 948 238900
ostat.pl. jiná plocha 169 144558
ostat.pl. manipulační pl. 38 73827
ostat.pl. neplodná půda 19 12825
ostat.pl. ostat.komunikace 283 601813
ostat.pl. pohřeb. 1 5582
ostat.pl. silnice 41 134289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 41079
ostat.pl. zeleň 46 171539
Celkem KN 3436 10759906
Par. DKM 3436 10759906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 593
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 9
č.e. garáž 64
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 49
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 7
Celkem BUD 936
byt.z. byt 64
byt.z. garáž 22
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 90
LV 1147
spoluvlastník 1544

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2012
DKM-KPÚ 16.11.2010 1:1000 18.11.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1964 18.11.2010 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.08.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 20:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.