k.ú.: 689670 - Lysovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593281 - Lysovice NUTS5 CZ0646593281
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 4401631
zahrada 177 81763
ovoc. sad 5 14414
travní p. 38 99233
lesní poz les(ne hospodář) 20 240888
vodní pl. nádrž přírodní 1 26787
vodní pl. nádrž umělá 6 60432
vodní pl. tok přirozený 8 31179
vodní pl. tok umělý 5 1075
zast. pl. zbořeniště 14 2011
zast. pl. 163 67043
ostat.pl. jiná plocha 20 8476
ostat.pl. manipulační pl. 29 42545
ostat.pl. neplodná půda 6 8573
ostat.pl. ostat.komunikace 81 159852
ostat.pl. pohřeb. 1 2375
ostat.pl. silnice 4 14404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9710
ostat.pl. zeleň 38 26605
Celkem KN 922 5298996
Par. DKM 455 5040214
Par. KMD 467 258782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 36
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 159
LV 184
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
DKM-KPÚ 15.12.2006 1:1000 15.12.2006 *) část k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 17.12.2012 28.02.1824 1:2880, intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 15.12.2006 28.02.1824 1:2880,extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 25.05.2022 12:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.