k.ú.: 689734 - Mačkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536466 - Mačkov NUTS5 CZ0316536466
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1162586
zahrada skleník-pařeniš. 1 1500
zahrada 83 77225
travní p. 242 1528442
lesní poz 113 1614608
vodní pl. rybník 10 158085
vodní pl. tok přirozený 24 22503
vodní pl. tok umělý 4 2954
vodní pl. zamokřená pl. 5 10442
zast. pl. společný dvůr 1 282
zast. pl. zbořeniště 2 190
zast. pl. 138 62321
ostat.pl. dráha 5 34071
ostat.pl. jiná plocha 23 68941
ostat.pl. manipulační pl. 16 20707
ostat.pl. neplodná půda 59 68655
ostat.pl. ostat.komunikace 97 141798
ostat.pl. silnice 5 45567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2326
ostat.pl. zeleň 5 58307
Celkem KN 1004 5081510
Par. DKM 707 4795938
Par. KMD 297 285572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 132
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 214
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.09.2019 1:1000 27.09.2019 *)
KMD 1:1000 18.12.2017
FÚO 1:2000 01.01.1971 27.09.2019
THM-V 1:2000 01.04.1961 18.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 15:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.