k.ú.: 689793 - Sedlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550396 - Němčice NUTS5 CZ0315550396
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31091 - Netolice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 636825
zahrada 12 11323
travní p. 41 725025
lesní poz ostat.komunikace 1 2152
lesní poz 14 210418
vodní pl. rybník 1 5058
vodní pl. tok přirozený 2 775
vodní pl. tok umělý 13 6740
vodní pl. zamokřená pl. 1 539
zast. pl. zbořeniště 3 280
zast. pl. 23 14007
ostat.pl. jiná plocha 4 467
ostat.pl. manipulační pl. 6 3660
ostat.pl. neplodná půda 23 32015
ostat.pl. ostat.komunikace 12 35448
ostat.pl. silnice 4 16326
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 74
ostat.pl. zeleň 8 1778
Celkem KN 192 1702910
Par. DKM 192 1702910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 22
LV 32
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.12.2016 1:1000 28.12.2016 *)
DKM 1:1000 30.06.1998
ZMVM 1:2000 27.12.1995 30.06.1998
S-SK GS 1:2880 1837 27.12.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.